Tworóg


Zrealizowane zostanie do 2030 r. na nieruchomości, którą uprzednio Gmina Tworóg wniosła aportem do Spółki. W wyniku realizacji Inwestycji nr 7 planuje się utworzenie 24 lokali mieszkalnych. 

Analizując gabaryty działki, kształt, układ stron świata, naświetlenie oraz program użytkowy inwestora przyjęto wariant zabudowy składającej się z dwóch budynków 12. lokalowych. Rozbicie zabudowy na dwa budynki podyktowane jest potrzebą zapewnienia optymalnego i zgodnego z przepisami naświetlenia i przewietrzania mieszkań. 
Układ ten zapewnia możliwość przewietrzania narożnikowego, oraz zapewnia nam naświetlenie w dniach równonocy przynajmniej jednego pokoju w każdym mieszkaniu w zgodny z przepisami sposób.
 Rozbicie zabudowy na dwie części zapewnia ponadto realizację obiektów w mniejszej skali, które formą i skalą będą nawiązywać do zabudowy sąsiedniej na szeroko rozumianym terenie inwestycji.