Woźniki

Zrealizowane zostanie do 2030 r. na nieruchomości, którą uprzednio Krajowy Zasób Nieruchomości wniesie aportem do Spółki. 
W wyniku realizacji Inwestycji nr 3 planuje się utworzenie 100 lokali mieszkalnych.