Zawadzkie

zrealizowane zostanie do 2030 r. na nieruchomości, którą uprzednio Gmina Zawadzkie wniosła aportem do Spółki. W wyniku realizacji Inwestycji nr 11 planuje się utworzenie 25 lokali mieszkalnych.