Menu Zamknij

Lubliniec

Dwa projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne ustawione będą dłuższymi bokami w kierunkach wschód-zachód

Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie poprzez projektowane zjazdy z drogi wewnętrznej po stronie północnej , zlokalizowanej na działce nr 1560/51.

Wokół budynków zlokalizowane będą ciągi piesze i kołowe oraz parkingi i dojazdy do garaży. Do klatek schodowych prowadzić będą chodniki o szer. 1,5 m w spadku do 5% oraz schody terenowe o wys. stopni maks. 15 cm.

Na terenie zaprojektowano 86 miejsc parkingowych (w tym 15 dla osób niepełnosprawnych) oraz w każdym z budynków po 6 szt. garaży (2×6 =12) – w sumie 98 miejsc.

Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5×5,0 m, a dla osób niepełnosprawnych 3,6×5,0 m.

Pomiędzy budynkami a miejscami postojowymi  znajdować się będzie plac zabaw o nawierzchni piaskowej wraz z urządzeniami zabawowymi.

Przy parkingach po stronie południowej znajdować się będzie plac gospodarczy z przeznaczeniem na trzepak oraz obudowany śmietnik w postaci wiaty.

Przy  dojściach do budynków przewidziano 2 place  utwardzone z wiatami dla rowerów.

Na terenie inwestycji przewidziano ok. 60 % powierzchni zieleni.