Menu Zamknij

Kolonowskie

Zrealizowane zostanie do 2030 r. na nieruchomości, którą uprzednio Gmina Kolonowskie wniesie aportem do Spółki. W wyniku realizacji Inwestycji nr 2 planuje się utworzenie 24 lokali mieszkalnych.

Budynki zaprojektowano jako budynki mieszkalne jednorodzinne, dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej o 2 kondygnacjach, niepodpiwniczone. Na każdej kondygnacji zaprojektowano jeden lokal mieszkalny. Mieszkanie na piętrze posiada bezpośredni dostęp na zewnątrz poprzez schody wewnętrzne. Główne wejście do mieszkań zaprojektowano ze wspólnego wiatrołapu.

Zaprojektowano 2 moduły:

Moduł A: - z podłużnym układem strefy dziennej (przeznaczonym do orientacji strefy dziennej w kierunku południowo-zachodnim i południowo-wschodnim oraz wejściem do lokalu od strony północno-wschodniej lub północno-zachodniej).

Moduł B - z poprzecznym układem strefy dziennej (przeznaczonym do orientacji strefy wejściowej oraz dziennej od strony południowo zachodniej i południowo-wschodniej).

Na parterze ulokowano mieszkania 2 pokojowe (strefa dzienna i sypialnia) o pow. użytkowej 46,30 m2 i 55,4 m2 odpowiednio dla modułów A i B.

Na piętrze ulokowano mieszkania  3 pokojowe (strefa dzienna, sypialnia i dodatkowy pokój) o pow. użytkowej 58,6 i 65,5m2 odpowiednio dla modułów A i B.

Łącznie zaprojektowano 12 domów dwulokalowych (24 lokale mieszkalne) o sumarycznej powierzchni użytkowej mieszkań 1353,5 m2.

Wysokość budynku to ok 8,3m, z dachem symetrycznym, dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 35o.

Obiektami uzupełniającymi są komórki lokatorskie i garaże, które zlokalizowano pomiędzy budynkami. Forma – budynki jednokondygnacyjne z płaskim dachem. Na każdy lokal przypada 1 komórka lokatorska lub garaż.

Zaprojektowano 48 miejsc postojowych (2 m.p. na jeden lokal mieszkalny) w tym 6 miejsc postojowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz 8 jednostanowiskowych garaży. W obrębie strefy komunikacyjnej wyznaczono 2 miejsca do składowania odpadów stałych. (W celu uporządkowania przestrzeni przed budynkami, zaleca się aby gromadzenie śmieci zorganizować w 2 miejscach, zamiast lokalizacji indywidualnych śmietników przed każdym wejściem do budynku).