Menu Zamknij

ORGANY SPÓŁKI

Prezes Zarządu 
 Agnieszka Związek 
e-mail: agnieszka.zwiazek@simslaskpolnoc.pl

Rada Nadzorcza:

Petros Tovmasyan – przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Korpak – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Sobieski – sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Sosada
Hanna Bajorek
Dariusz Ploska
Wiesław Maras
Ryszard Krawczyk
Piotr Dobosz


Zgromadzenie Wspólników:
Krajowy Zasób Nieruchomości 
Gmina Kochanowice
 Gmina Kolonowskie 
Gmina Koniecpol 
Gmina Krupski Młyn 
Gmina Lubliniec
Gmina Miedźno
Gmina Pawonków
Gmina Pyskowice
Gmina Toszek
Gmina Tworóg
Gmina Woźniki
Gmina Zawadzkie
Gmina Zbrosławice
  

Partnerzy