Menu Zamknij

ORGANY SPÓŁKI

    Prezes Zarządu 
 Józef Korpak
e-mail: jozef.korpak@simslaskpolnoc.pl

Rada Nadzorcza:

Katarzyna Sosada – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Hanna Bajorek
Wiesław Maras
Ryszard Krawczyk
Janusz Bański

Zgromadzenie Wspólników:
Krajowy Zasób Nieruchomości 
Gmina Kochanowice
 Gmina Kolonowskie 
Gmina Koniecpol 
Gmina Krupski Młyn 
Gmina Lubliniec
Gmina Miedźno
Gmina Pawonków
Gmina Pyskowice
Gmina Toszek
Gmina Tworóg
Gmina Woźniki
Gmina Zawadzkie
Gmina Zbrosławice
  
Gmina Gliwice

Partnerzy