Menu Zamknij

NASZA MISJA

NASZA MISJA to rozwój mieszkalnictwa na lokalnych rynkach zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców. Jakość niniejszą rozumiemy zarówno jako zwiększenie dostępności oferty mieszkaniowej, jak i przede wszystkim dbałość o Klientów, zapewnienie im komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Nasze działania w obszarze mieszkalnictwa będą wartością dodaną dla całych lokalnych społeczności, gdyż winny stanowić impuls dla wielu rodzajów aktywności oraz rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości.
Celem strategicznym działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM, tj. budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są niewystarczające na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania.