Toszek

Zrealizowane zostanie do 2030 r. na nieruchomości, którą uprzednio Gmina Toszek wniosła aportem do Spółki. W wyniku realizacji Inwestycji nr 10 planuje się utworzenie 30 lokali mieszkalnych.