Menu Zamknij

Krupski Młyn

Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane w Gminie Krupski (dalej również: Inwestycja nr 4) zrealizowane zostanie do 2030 r. na nieruchomości, którą uprzednio Gmina Krupski wniosła aportem do Spółki. W wyniku realizacji Inwestycji nr 4 planuje się utworzenie 20 lokali mieszkalnych.

W ramach zagospodarowania terenu zakłada się utwardzenia nawierzchni w formie kostki betonowej na podbudowie z kruszywa. Ścieżki i place zabaw projektuje się z tartanu.

Główna konstrukcja budynku murowana, stropy żelbetowe, dach płaski o tradycyjnym układzie docieplenia, kryty membraną hydro-izolacyjną z balastem ze żwiru. Balkony prefabrykowane, żelbetowe montowane do budynku za pomocą isokorb. Elewacje wykonane z tynku silikonowego na siatce zatopionej w kleju.

C.O. oraz C.W.U. dla budynków poprzez powietrzne lub gruntowe pompy ciepła. (Na etapie projektu budowlanego należy wykonać badania gruntowe i zweryfikować możliwość i zasadność zastosowania pompy gruntowej) Instalacja kanalizacji sanitarnej – zakłada się możliwość podłączenia do sieci biegnącej w ulicy Krasickiego.

Odprowadzenie wody deszczowej – przewiduje się instalacje bezodpływowych zbiorników na wody opadowe z systemem automatycznego nawadniania terenów zielonych. Na etapie sporządzania projektu budowlanego, należy zweryfikować możliwość odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krasickiego. W takim wypadku zakłada się wykonanie przelewów awaryjnych ze zbiorników retencyjnych.

Instalacje elektryczna. Zakłada się możliwość przyłączenia do sieci energetycznej biegnącej wzdłuż ulicy Krasickiego. Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków.