Menu Zamknij

Pan Józef Korpak p.o. Prezesa Zarządu SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza spółki SIM Śląsk Północ odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Związek i jednocześnie oddelegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Józefa Korpaka. Pan Józef Korpak od początku działalności spółki był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej a do dnia powołania na p.o. Prezesa Zarządu pełnił funkcję Sekretarza Miasta Lubliniec.

Mamy nadzieję, że nowy zarząd spółki zintensyfikuje działania w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na podstawie przepisów ustaw dot. Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych we wszystkich Gminach będących wspólnikami spółki SIM Śląsk Północ sp. z o.o.