Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.1.2023 pn

Postępowanie nr PZP.271.1.1.2023 pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy budynku/-ów mieszkalnych wielorodzinnychw gminie Zbrosławice, w miejscowości Wieszowa, przy ulicy H. Sienkiewicza

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b65f7b66-2ad7-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapraszam do udziału w postępowaniu termin składania ofert: 14-09-2023r. do godz. 9:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert:  18-09-2023r. do godz. 9:00