Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.2.2023 pn.

Postępowanie nr PZP.271.1.2.2023 pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy Zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Myśliwca, 47-113 Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff9b963f-3e56-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapraszam do udziału w postępowaniu termin składania ofert: 14-09-2023r. do godz. 9:30