Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.3.2023 pn

Postępowanie nr PZP.271.1.3.2023 pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krasickiego w Krupskim Młynie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21f58a70-3e5b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapraszam do udziału w postępowaniu termin składania ofert: 14-09-2023r. do godz. 10:00