Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.4.2023

Postępowanie nr PZP.271.1.4.2023 pn.  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy budynku/-ów mieszkalnych wielorodzinnych w gminie Zbrosławice, w miejscowości Wieszowa, przy ulicy H. Sienkiewicza

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-031add58-6444-11ee-9aa3-96d3b4440790

termin składania ofert: 19-10-2023r. do godz. 9:00 

Zapraszam do udziału w postępowaniu