Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.5.2023

Postępowanie nr PZP.271.1.5.2023 pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górnej w Tworogu

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abdf81d2-7729-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 termin składania ofert: 14-11-2023r. do godz. 9:00

Zapraszam do udziału w postępowaniu