Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.5.2024

Postępowanie nr PZP.271.1.5.2024 pn.  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej w Paczynie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15efd321-e510-11ee-a01e-f641a8763d5f

termin składania ofert: 29 marca 2024 r. do godz. 9:00.

Zpraszam do udziału w postępowaniu