Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.7.2023

Postępowanie nr PZP.271.1.7.2023 pn.  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej przy ul.  Zamkowej w Kochcicach 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6865ec36-9a82-11ee-953e-c2ea26915e21

zapraszam do udziału w postępowaniu

termin składania ofert: 3-01-2024r. do godz. 9:00