Menu Zamknij

Sztuka i architektura. Nowa jakość budownictwa społecznego

Sztuka i architektura. Nowa jakość budownictwa społecznego

SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Fundacją Sztuka w Inwestycji. Poprzez tę kooperację chcemy w częściach wspólnych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez nasz podmiot wyeksponować dzieła sztuki, które pozwolą uzyskać unikalną wartość i tożsamość każdego z prowadzonych projektów inwestycyjnych.

Fundacja realizuje cele Krajowej Polityki Miejskiej, która diagnozuje najważniejsze wyzwania rozwojowe miast i ich obszarów funkcjonalnych, jak dbałość o ład przestrzenny i estetyczny oraz poprawę dostępności mieszkaniowej. Identyfikuje swoje wartości poprzez rozwój w harmonii z naturą, włączenie społeczne, odzyskanie poczucia przynależności czy piękno i inspirację sztuką, które mają być odpowiedzią na potrzeby wykraczające daleko poza samą funkcję mieszkalną.

– Dążymy do umieszczania dzieł sztuki w inwestycjach publicznych i prywatnych, oddziałujących na przestrzeń publiczną, w szczególności w obszarze budownictwa mieszkaniowego oraz budynków użyteczności publicznej – podkreślają przedstawiciele organizacji pozarządowej.

13 listopada ogłoszony został konkurs na projekt powtarzalnego dzieła sztuki dla SIM Śląsk Północ. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną oraz możliwość realizacji swojej koncepcji w budowanych przez nas obiektach. Szczegóły inicjatywy udostępnione są na profilu facebook’owym Fundacji.

– Integracja sztuki z architekturą to jedno z wyzwań, jakie stawia przed sobą kierowana przeze mnie spółka. Dbałość o estetykę przestrzeni wspólnych, takich jak hol czy otoczenie budynku, poprzez umieszczenie instalacji artystycznych znacznie urozmaici i wzbogaci wrażenia mieszkańców. Przestrzenie wspólne są zazwyczaj miejscem spotkań. Elementy artystyczne w centralnych punktach będą zatem zachęcać do sąsiedzkiej interakcji i integracji. Uzyskamy dzięki temu pożądaną wartość społeczną, harmonijne środowisko życia sprzyjające rozwojowi, a jednocześnie wykreujemy unikalną tożsamość każdego z naszych projektów – mówi Agnieszka Związek, prezes SIM Śląsk Północ.

https://tiny.pl/cn4ws

👉Fundacja Sztuka w Inwestycji