Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.1.2024

Postępowanie nr PZP.271.1.1.2024 pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej w Koniecpolu w okolicach ul. Stefana Żeromskiego

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ccab82bc-c3f5-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

termin składania ofert: 15 luty 2024 r. do godz. 9:00.

Zapraszam do udziału w postępowaniu