Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.2.2024

Postępowanie nr PZP.271.1.2.2024 pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej w rejonie ul. R. Traugutta w Pyskowicach”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef9ff12a-c3fe-11ee-a84d-d63fc4d19e65

termin składania ofert: 15 luty 2024 r. do godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w postępowaniu