Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.3.2024


Postępowanie nr PZP.271.1.3.2024 pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4574aa4e-c408-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Termin składania ofert: 20 luty 2024r.do godz. 9:00.

UWAGA:

Zapraszam do udziału w postępowaniu