Menu Zamknij

Postępowanie nr PZP.271.1.4.2024


Postępowanie nr PZP.271.1.4.2024 pn.  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej w Paczynie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-616d8d28-c975-11ee-875e-a22221c84ba7

Termin składania ofert: 27 luty 2024 r. do godz. 9:00.

Zapraszam do udziału w postępowaniu