Menu Zamknij

Poniżej 130 tyś zł netto

Postępowanie nr : PZP.271.2.23.2023

„Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej
na Budowę budynku/-ów mieszkalnych lokalizacja – gmina Woźniki, Projektu
zagospodarowania terenu/działki oraz kosztorysu inwestycji”


Postępowanie nr : PZP.271.2.24.2023

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych dot. budowy Zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Krasickiego w Krupskim Młynie”

Dodatek nr 4 koncepcja Pobierz


postępowanie nr PZP.271.2.23.2023

„Opracowanie koncepcji
architektoniczno-budowlanej na Budowę budynku/-ów mieszkalnych lokalizacja – gmina
Woźniki, Projektu zagospodarowania terenu/działki oraz kosztorysu inwestycji”
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania


postępowanie nr PZP.271.2.24.2023

„Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych dot. budowy Zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krasickiego w Krupskim Młynie”


postępowanie nr  PZP.271.2.25.2023

„Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na Budowę budynku/-ów mieszkalnych lokalizacja – gmina Woźniki, Projektu zagospodarowania terenu/działki oraz kosztorysu inwestycji