Menu Zamknij

Postępowanie nr : PZP.271.2.24.2023

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych dot. budowy Zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Krasickiego w Krupskim Młynie”

Dodatek-nr-1-formularz-ofertowy Pobierz 5 sierpnia 2023r.

Dodatek-nr-2a-wykaz-uslug Pobierz 5 sierpnia 2023r.

Dodatek-nr-2b-wykaz-osob Pobierz 5 sierpnia 2023r.

Dodatek-nr-3-umowa-projekt-Krupski-Mlyn Pobierz 5 sierpnia 2023r.

Dodatek nr 4 koncepcja Pobierz 5 sierpnia 2023r.

Dodatek-nr-5-Wymagania-dot.-lokali Pobierz 5 sierpnia 2023r.

Zapytanie-ofertowe-Krupski-Mlyn-do.-projekt Pobierz 5 sierpnia 2023r.